ROK NA VČELÍ FARMĚ

Rok na farmě začíná ve druhé polovině srpna dokrmením včelstev cukerným roztokem. Celá technologie krmení je popsána v samostatné rubrice TOP technologie.

Po dokrmení včelstev v srpnu nastává přestávka a k včelaření se vracíme až koncem dubna. Během této přestávky probíhá podzimní léčení včelstev na varroázu. Než napadne sníh, provádí se na včelnicích drobné opravy a vylepšení, na které v sezóně není čas.

Během podzimu, zimy a jara se pomocí plničky medu vlastní výroby plní med do skleněných obalů pro dodávky do tržní sítě. Celá technologie plnění medu je popsána v samostatné rubrice TOP technologie

Květový med upravujeme pastováním na pastovacím zařízení. (během tohoto týdne vyfotím)

V truhlárně se vyrábí nebo opravují úly, rámky a ostatní včelařské pomůcky. Pro výrobu nových rámků se používá kovová forma, otvory pro drátky se vrtají na jednoúčelovém vrtacím stroji.

Podle počasí, asi koncem dubna, provádíme jarní kontrolu včelstev. Počátkem květu ovocných stromů nebo řepky, nejpozději však 21 dnů před plánovaným vytáčením květového medu, přeskupíme nástavky. První nástavek nad česnem, který je v úlu třetím rokem, použijeme jako medník. Do plodiště pod mřížku vložíme 5-6 mezistěn místo rámků s plodem. Rámky s plodem převěsíme nad mateří mřížku do medníku tak, aby včelstva měla dva nástavky jako plodiště pod mateří mřížkou a tři nástavky jako medníky nad mateří mřížkou. U slabších včelstev se pátý nástavek nepřidává, tzn. že plodiště tvoří dva nástavky a medník také dva nástavky.

Koncem května provádíme na včelnici velmi zajímavou práci, a to tvoření oddělků pro výměnu matek ve včelstvech. Ke tvoření oddělků potřebujeme samostatné podstavce, stříšky a mezidna. Z jednoho včelstva tvoříme jeden oddělek, který obsahuje dvě souše krycí s přidáním vody, tři rámky se starším plodem, jeden rámek se zásobami. Po čtyřech dnech vyřežeme náhradní matečníky a přidáme zavíčkované matečníky F 1, které si tvoříme sami od inseminované matky. Počet těchto oddělků je na každé včelnici asi 20.

Začátkem června po odkvětu řepky se postupně pod nástavky vkládají výkluzy a zároveň s tím probíhá vážení medných nástavků na váze. Údaje o hmotnosti medníků každého včelstva jsou ukládány do počítače. Druhý den jsou zpravidla tyto nástavky nad výkluzy bez včel a jsou ručně nakládány na přívěsný vozík.

V medárně jsou nástavky na podlážkách s kolečky skládány hydraulickým paletizačním vozíkem. Jsou uloženy do termokomory jejíž kapacita je 112 nástavků. Při teplotě 35°C jsou zde nástavky ponechány do druhého dne. Důvodů je hned několik. V den přivezení nástavků není již dostatek času pro jejich vytočení a za chladnějšího počasí je med v nástavcích již vychladlý a hůře se vytáčí. V termokomoře je udržována přibližně stejná teplota jako v úlu a med se bez problémů vytáčí.

V den vytáčení jsou teplé nástavky přivezeny do stáčírny medu, k odvíčkovači plástů. Celá technologie odvíčkování medu je popsána v samostatné rubrice TOP technologie

Odvíčkované plásty jsou vkládány do zvratného medometu. Medomet je 36-ti rámkový a je zde využita falešná vytáčecí stěna. Celá technologie odstředění medu je popsána v samostatné rubrice TOP technologie

Z medometu teče med přes cedník do nádoby s čerpadlem, odkud je med přečerpáván do 200-litrových sudů postavených na dřevěných podlážkách.

Vytočené nástavky jsou vraceny zpět do včelstev. Vytočený nástavek se podsadí pod zbývající medný nástavek, který zatím zůstal ve včelstvu. Další medný nástavek se opět zváží, zapíše se hmotnost a posadí se na výkluz a opakuje se celý již popsaný proces. Množství vytočeného medu ze včelnice se vloží do počítače a program nám spočítá průměrný medný výnos včelstva.

Během letní sezóny, kdy je dostatek slunečního záření, se staré souše vytavují ve slunečních tavidlech. Celá technologie získávání vosku je popsána v samostatné rubrice TOP technologie

Dříve se na farmě vytáčel med třikrát - med květový, smíšený a medovicový. V posledních letech se z časových a ekonomických důvodů med vytáčí pouze dvakrát. Druhé medobraní začíná většinou koncem července. V České Třebové se traduje, že jakmile odkvetou lípy je konec snůšky. Po vytočení všech medných nástavků se včelstvu vrací pouze tolik nástavků, aby do zimy včely byly zazimované ve čtyřech nástavcích. Nejprve se však odstraní mateří mřížka. U nejslabších asi 20 včelstev na včelnici, které sledujeme během roku v tabulce “medné výnosy“ měníme matku. Pomocí novinového papíru se připojují oddělky s novou matkou. Stará matka se ve včelstvech nevyhledává. Úspěšnost výměny matky tímto způsobem je asi 80%, je však pro nás nejrychlejší a nejjednodušší bez většího zásahu do chodu včelstva.

Následuje dokrmení všech včelstev cukerným roztokem, a tím končí včelařský rok na farmě.