< návrat zpět

ODSTŘEĎOVÁNÍ PLÁSTVÍ

Od roku 2001 plásty s medem odstřeďujeme ve zvratném medometu, který byl vyvinut, zhotoven a testován v naší dílně a včelařském provozu. Zvratný medomet jsme si ze všech dostupných způsobu odstřeďování vybrali proto, že v naší snůškové oblasti se vyskytují medy nektarové, medovicové a v poslední době také medy melacitózní. Některé z těchto medů jsou hustší a v jiných medometech by se hůře odstřeďovaly.

Odvíčkované plástve jsou vkládány do kazet v medometu, který je vybaven falešnou vytáčecí stěnou. Výhodou tohoto medometu je velká kapacita vložených rámků, kterých je v našem případě 36.

Rychlost vytáčení je přizpůsobena rychlosti odvíčkování, což je asi 150 rámečků za hodinu. Medomet a odvíčkovač obsluhují a ostatní práce spojené se získávání medu zabezpečují pouze dva pracovníci. Pro některé včelaře se to zdá být málo, ale nám toto nastavení vyhovuje.

Medomet v této podobě je typ vývojový. Na českém trhu se již našel výrobce, který na výrobě s námi spolupracoval a je možné si nový medomet nechat medomet (dle vaší rámkové míry) vyrobit a zakoupit.

Video ukázka bude k dispozici po ukončení sezóny 2010.