< návrat zpět

Krmení včelstev

Po několika pokusech s krmením včelstev jsme nakonec vyvinuli a zároveň sami vyrobili jednu z technologií, kterou používáme na včelnicích od roku 2005.

Zařízení se skládá ze dvou 1000-litrových plastových nádob (kontejnerů), které lze použité levně zakoupit.

První nádoba slouží jako míchačka cukerného roztoku. Do nádoby z prvního patra ze skladu cukru samospádem nasypeme cukr. Cukr používáme různý (ztvrdlý, jemný, hrubý, kostky, moučku) vždy ovšem rafinovaný. Po nasypání cukru se nádoba dopustí vodou po rysku odpovídající množství potřebného roztoku v litrech. Nádoba se zavře a pomocí spínacích hodin (asi 4 x 15 minut) se celá otáčí rychlostí 5 ot./min. Druhý den je roztok připraven k použití.

Druhá nádobaje umístěna na vozíku za autem. K nádobě je připojeno čerpací zařízení, které se skládá z dvoustupňového čerpadla na vodu (vyřazeného z kotelny), spalovacího motoru (tzv. stabyláku) a el. motoru. Čerpací zařízení má dvě funkce. První funkcí je přečerpání cukerného roztoku z první nádoby do druhé v budově pomocí el. motoru. Druhá funkce čerpadla je opačná, kdy se pomocí spalovacího motoru čerpá roztok z druhé nádoby tankovací pistolí do krmítek přímo na včelnici. Krmítka mohou být různá, my používáme 4-litrové skleněné láhve.

Tato technologie krmení se nám zdá z dosud známých technologií nejrychlejší a nejméně pracná. Orientační časy jsou:

  • naplnění první nádoby cukrem a vodou do 15 minut
  • přečerpání mezi nádobami do 20 minut
  • naplnění sklenice 5 vteřin
  • celá včelnice o 50 včelstvech s popojížděním mezi včelníky 30 minut